Hotline: 0915200230

Dự án đã thực hiện - Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (Momo)

Mô tả Dự án
DỰ ÁN THỰC HIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (MOMO)

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

  • Thời điểm thực hiện: Tháng 10/2020
  • Địa chỉ công trình: Toà nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
  • Thương hiệu:  THE CITY

Hình ảnh công trình:

Dự án khác

CÔNG TRÌNH YEGIN

Chi tiết

Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Chi tiết

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Chi tiết

Dự án thực hiện - PHÒNG KHÁNH TIẾT HỘI SỞ NGÂN HÀNG SACOMBANK

Chi tiết