Dự án thực hiện - Công trình Sacombank Bình Định

Mô tả Dự án

Dự án thực hiện - Công trình Sacombank Bình Định


Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc
Thời gian thực hiện: 10/2018

Thương hiệu: Nội thất văn phòng THE CITY

Hình ảnh công trình:

Ảnh : Công trình Sacombank

Dự án khác

Công trình Devyt

Chi tiết

Công trình ORISTA

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Chi tiết

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Sacombank Bình Định

Chi tiết