Hotline: 0915200230

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Mô tả Dự án

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Khách hàng: G.S Việt Nam

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:

- Bàn đơn Manifesto Di Động
- Bàn lãnh đạo liền tủ Manifesto
- Bàn cụm 4 Manifesto
- Bàn cụm liên kết 2 Manifesto
- Tủ di động
- Tủ hồ sơ cao
- Tủ Locker
- Ghế Jasper 01
- Ghế Lexus 02
- Ghế Fabio 02

Thời điểm thực hiện: 12/2017

Địa chỉ công trình: Tòa nhà Time Square, 22 - 36 Nguyễn Huệ, Quận 1

Thương hiệu: Nội thất văn phòng THE CITY

Hình ảnh công trình: 

Ảnh : CÔNG TRÌNH DELOITTE

Dự án khác

CÔNG TRÌNH YEGIN

Chi tiết

Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Chi tiết

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Chi tiết

Dự án thực hiện - PHÒNG KHÁNH TIẾT HỘI SỞ NGÂN HÀNG SACOMBANK

Chi tiết