Hotline: 0915200230

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Mô tả Dự án

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Thời gian thực hiện: 5/2018
Địa chỉ công trình: 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 

Thương hiệu: Nội thất văn phòng THE CITY

Hình ảnh công trình:

Ảnh : Công trình Manulife

Dự án khác

CÔNG TRÌNH YEGIN

Chi tiết

Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Chi tiết

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Chi tiết

Dự án thực hiện - PHÒNG KHÁNH TIẾT HỘI SỞ NGÂN HÀNG SACOMBANK

Chi tiết