Hotline: 0915200230

Công trình Ngân hàng CIMB

Mô tả Dự án

Dự án đã thực hiện – Công trình CIMB

Khách hàng: Ngân hàng CIMB

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính ngân hàng

Hạng mục công trình:

Địa chỉ công trình: FL 06,Vietnam Rubber Group Building,177 Hai Ba Trung Street, District 1

Hình ảnh được ghi nhận sau công trình:

Dự án khác

CÔNG TRÌNH YEGIN

Chi tiết

Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Chi tiết

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Chi tiết

Dự án thực hiện - PHÒNG KHÁNH TIẾT HỘI SỞ NGÂN HÀNG SACOMBANK

Chi tiết