Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BRISTISH COUNCIL

Mô tả Dự án

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BRISTISH COUNCIL

Khách hàng: BRISTISH COUNCIL

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:

  • Bàn Tab, Bàn Ato, Bàn Sonic

  • Ghế Sail, Ghế Liz, Ghế Caper, Ghế Flower

Thời điểm thực hiện: 10/2017

Địa chỉ công trình:  31 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hình ảnh công trình:

Ảnh : CÔNG TRÌNH BRISTISH COUNCIL

Dự án khác

Dự án đã thực hiện - Công trình PUMA

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SAP

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình TETRAPAK

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết