Dự án thực hiện – CÔNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG MOBIFONE

Mô tả Dự án

Dự án thực hiện – CÔNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG MOBIFONE

Khách hàng : TAH - Thuận AN Hưng

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông
Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc
Hạng mục: Ghế hội trường Vasco
Thời điểm thực hiện: 7/2017

Hình ảnh công trình:

Ảnh : CÔNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG MOBIFONE

Dự án khác

Dự án đã thực hiện - Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (Momo)

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình Trường Mầm Non CSS

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Chi tiết

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Chi tiết

Dự án thực hiện - Công trình Sacombank Bình Định

Chi tiết