Dự án đã thực hiện - Công trình PUMA

Mô tả Dự án

Dự án đã thực hiện - Công trình PUMA

Khách hàng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VÀ NGUỒN CUNG ỨNG WORLD CAT VIỆT NAM

Hạng mục: Ghế lãnh đạo, Ghế nhân viên

Địa chỉ công trình: Tầng 26 – 27 – 28, Tòa nhà LIM, Số 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM

Hình ảnh công trình:

Dự án khác

Dự án đã thực hiện - Công trình PUMA

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SAP

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình TETRAPAK

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết