Dự án đã thực hiện - Công trình Đại học Đồng Nai

Mô tả Dự án

Dự án đã thực hiện - Công trình Đại học Đồng Nai

Khách hàng: Đại học Đồng Nai 
Lĩnh vực kinh doanh: Giáo dục
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Rồng Phương Bắc
Hạng mục
- 3 cụm bàn 4 chân thẳng Sonic
- 2 cụm bàn 120 độ chân Sonic
- 8 cụm bàn 2 chỗ ngồi chân Bello.
- 24 vách ngăn bàn
- 30 ghế văn phòng
Địa chỉ công trình: KP5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Một vài hình ảnh ghi nhận tại công trình:
 
Dự án khác

Dự án đã thực hiện - Công trình PUMA

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SAP

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình TETRAPAK

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết