Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Mô tả Dự án

Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ASWIG VIỆT NAM

Hạng mục: Ghế nhân viên

Địa chỉ công trình:

  • Tầng 20, Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM
  • Tầng 20, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM
  • Tầng 25, Tòa nhà Lim, Số 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM

Hình ảnh công trình:

Dự án khác

Dự án đã thực hiện - Công trình PUMA

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SAP

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình TETRAPAK

Chi tiết

Dự án đã thực hiện - Công trình SHOE FABRIK

Chi tiết