HN: 0918011038 – ĐN: 0909 223 263 - HCM: 0915200230

Dự án đã thực hiện - Công trình Devyt

Mô tả Dự án

Công trình Devyt

Khách hàng : Công ty cổ phần Devyt

Hạng mục :

- Bàn đơn Manifesto

- Bàn cụm 2 Manifesto

- Bàn làm việc 4 chỗ chân Platform

- Bàn làm việc 6 chỗ chân Platform

- Bàn tròn chân Sonic

- Vách ngăn Laminate

- Ghế Adam

- Ghế VP Hi-Mesh

- Ghế Benito

- Ghế Willy

-Ghế trainning Yun

Thời gian thực hiện: 5/2018

Địa chỉ: Tầng T, nhà số 5, phố Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Hình ảnh công trình:

Ảnh: Công trình Devyt

Dự án khác